DÜNYA TARIM VE GIDA TİCARETİ İŞ GELİŞTİRME OTURUMLARI   
 ANA AÇILIŞ SALONU

01-04 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi;

01 Mart 2018 tarihinde saat 09.30’da açılış töreni ile başlayacaktır.

Açılış Programı 09:30 ile 12:30 arasında tamamlanması planlanmaktadır.

Açılış Töreni; Ulusal ve Uluslararası dünya tarım ve gıda sektöründe söz sahibi;

  • Kamu kurum ve Kuruluşları
  • Yatırımcılar, İşadamları
  • İşletme ve Firma sahipleri
  • Kooperatifler, Birlikler, Sendikalar, Vakıflar ve STK liderleri
  • Yerel yönetimler, Akademisyenler, Üniversite temsilcileri
  • Dünya tarım yazarları ve Basın mensupları
  • Özel sektör temsilcileri ve Bürokratlar
  • Davet edilen birçok ülkeden Bakan, Bakan yardımcıları
  • Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarımızdan Bakan ve Bakan yardımcıları ile TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI’NIN (teşrifleri halinde) katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

Zirvemiz genel hatları ile paneller, loca-stant alanları, B2B/B2C toplantıları ve kültürel etkinlikler, turizm ve tanıtım etkinlikleri olarak devam edecektir.

 

DÜNYA TARIM VE GIDA TİCARETİ İŞ GELİŞTİME OTURUMLARI   

SALON-A

 

Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Konusu
01.03.2018 13:30 – 14:30 Arap Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
15:15 – 16:15 Avrupa Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
17:00 – 18:00 Balkan Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
02.03.2018 09:30 – 10:30 Asya ve Uzakdoğu Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
11:15 – 02:15 Amerika ve Latin Amerika Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
13:15– 14:15 Şangay Bölgesi Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
15:15– 16:15 Avrasya ve Kafkas Ülkeleri İle Tarım, Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
17:00– 18:00 İİT Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
03.03.2018 09:30– 10:30 Parlayan Yıldız Afrika Ülkeleri İle Tarım ve Gıda Sektörü İş Geliştirme Paneli
11:15– 12:15 Tarihi İpek Yolu Projesinin Dünya Tarım ve Gıda Sektörüne Katkıları Özel Oturumu
13:15– 14:15 Sporcu Beslenmesine Yönelik İhtiyaçlar ve Üretim Özel Oturumu
15:15– 16:15 Tarıma Dayalı ve Tarım Dışı Sektörlerde İş Geliştirme Özel Oturumu
17:00– 18:00 Yerel Yönetimlerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Özel Oturumu
 

04.03.2018

09:30– 10:30 Tarım 4,0 (Akıllı Tarım için İnovasyon ve Teknoloji) Özel Oturumu

(Dünya Ticaret Örgütünün Sektör Politikaları ve Uluslararası Örgütler Arasında İş Geliştirme)

11:15– 12:15 Beslemeye Bağlı Gelişen Hastalıklar, Sonuçları ve Mücadelesi Özel Oturumu
13:15– 14:15 Dünya Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum ve İş Geliştirme Özel Oturumu
15:15– 16:15 Uluslararası Tarım ve Gıda Sektöründe Yeni İş Fikirleri Özel Oturumu

(Genç Nüfusun Tarıma Azalan İlgisinin Artırılmasına Yönelik Projeler)

 

 

DÜNYA TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ İŞ BİRLİĞİ OTURUMLARI   

SALON-B

 

Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Konusu
01.03.2018 13:45 – 14:45 Dünya Tarım ve Gıda Sektöründe AR-GE, Üniversite ve Sanayi İşbirliği
15:30 – 16:30 Dünya Tarım, Gıda Sektörüne Yatırım ve Yatırımcı Durumu
17:15 – 18:15 Dünya Tarım Basınının Desteğini Almak, Uluslararası Spekülasyonların Önüne Geçebilmek,
02.03.2018 09:45 – 10:45 Dünya Tarım ve Gıda Sektöründe Kamu- Özel Sektör İşbirliği
11:30 – 12:30 Sektörün Yeni Pazar Arayışına Devletlerin Verdiği Teşvikler (1. Oturum)

(Neden Ülkemizde Yatımcı Olmalısınız?)

13:30 – 14:30 Uluslararası Pazara Ulaşım, Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi,
15:15 – 16:15 Perakendecilik ve Perakendecilikte Karlılık
17:00 – 18:00 Dünya Tüketicisinin Alışkanlıkları ve Tüketici Hakları
03.03.2018 09:45 – 10:45 İşletmelerin Finansman Erişim Sorunu ve Sermaye Yetersizliğine Çözüm Yolları
11:30 – 12:30 Uluslararası Dijital Platformlarda Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Pazarlama
13:30 – 14:30 Sektörün Yeni Pazar Arayışına Devletlerin Verdiği Teşvikler (2. Oturum)

(Neden Ülkemizde Yatımcı Olmalısınız?)

15:15 – 16:15 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üreticiliği ve Dünya Pazarındaki Yeri
17:00 – 18:00 Tarım ve Gıda Sektörünün Kalkınma Politikaları Üzerindeki Etkileri
04.03.2018 09:45 – 10:45 Gıda Güvenliği, Güvenilir Gıda ve Global Pazarlama
11:30 – 12:30 Sektörün Yeni Pazar Arayışına Devletlerin Verdiği Teşvikler (3. Oturum)

(Neden Ülkemizde Yatımcı Olmalısınız?)

13:30 – 14:30 Tarımsal Üretim ve Pazarlamada Yeni Perspektifler

(Tarımsal Üretimde ve İşlemede Enerji Kullanımı-Güvenliği)

15:15 – 16:15 Finans ve Reel Sektörün Tarım ve Gıda Sektörüne Olan İlgisinin Artırılması

 

LOCA (STANT) ALANLARI

Zirve’ye davet edilen ulusal ve uluslararası kamu kurumları, yatırımcılar, işadamları, işletmeler, firmalar, kooperatifler, birlikler, üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar ve yerel yönetimlere ürün ve hizmetlerini sergileyebileceği, tanıtım ve satış yapabileceği loca (stant) alanları tahsis edilecektir.

KAMU KURUMLARI İÇİN LOCA (STANT) ALANLARI

Her ülke, dünya tarım, gıda ve hayvancılık ticaret hacminde hak ettiği payı ve yerini alabilmek için birçok destek, teşvik, hibe ve kredi argümanı ortaya koyarak uluslararası yatırımcı çekmeye, kendi girişimcisinin ve uluslararası yatırımcının girişimcilik ruhunu tetiklemeye çalışmaktadır.

Geliştirdiği politikalarını hem kendi vatandaşına hem de uluslararası yatırımcıya anlatabilmek, üretimini ve yatırımları artırmak, çeşitlendirmek için tüm ülkelerin kamu adına faaliyet gösteren tanıtım, yatırım ve/veya yatırımcı ajansları kurduğu görülmektedir.

Kamu locaları; davet edilecek ülkelerin kamu adına belediye, valilik, oda, tanıtım, yatırım, yatırımcı ajanslarına tahsis edilecektir. Bu kamu localarında Zirve’ye dünya genelinden katılan yatırımcılara; “KENDİ ÜLKESİNE NEDEN YATIRIMCI OLUNMASI GEREKTİĞİNİ” doğrudan anlatması için olanak sağlanacaktır.

Yatırımcılar bu localarda ülkelerinin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel açıdan da tanıtımını yapma imkanı bulacaklar.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN LOCA (STANT) ALANLARI

Katılımcı olarak zirveye gelen ulusal ve uluslararası arz-talep sahibi gerçek ve tüzel kişilere, kendileri için tahsis edilen bu localarda ürettikleri ürünlerle ilgili bilgi, danışmanlık, distribütörlük, “franchising” hizmetleri hakkında lansman, tanıtım ve satış yapabilme imkânı sağlanacak.

Not:   Tahsis edilecek localar ve stantların görselleri, kiralayabileceğiniz alanlar hakkında detaylı bilgiye www.tarimzirvesi.org adresinden ve sekretaryamızdan ulaşılabilirsiniz…

B2B/B2C ve ÇOKLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

İşletmeler, firmalar, iş adamları başta olmak üzere zirve katılımcılarına B2B / B2C olarak kendileri ve görüşmek istediği gerçek-tüzel kişi ve kişilerle özel toplantı salonlarında ürettikleri ürün, bilgi, danışmanlık, distribütörlük, “franchising” hizmetleri hakkında lansman, tanıtım ve satış yapma olanağı sağlanacaktır.

İkili İş Görüşmeleri Nasıl Gerçekleşecek?

Zirveye davet edilen ulusal ve uluslararası katılımcılar listesi, zirve açılış tarihinden 15 gün önce kesinleştirilip paylaşılacaktır.

Ulusal veya uluslararası katılımcılar bu listeden B2B/B2C iş görüşmeleri yapmak istediği gerçek veya tüzel kişiliğin ismini Zirve Sekretaryasına bildirecektir.

Zirve Sekretaryası B2B/B2C iş görüşmeleri isteyen kişi veya firmaların talebini B2B/B2C iş görüşmeleri istediği gerçek veya tüzel kişiliğe bildirerek bir randevu programı düzenleyecektir.

B2B/B2C iş görüşmeleri karşılıklı arz ve talebin oluşması ile Zirve süresince gerçekleştirilecektir. Bu yöndeki görüşmeler 20 dakika zamanlı olarak B2B/B2C iş görüşmeler masasında gerçekleşecektir.

Ulusal veya uluslararası her tüzel kişilik dilerse B2C toplantılar için zirve sekretaryasına yazılı bildirmek kaydı ile kendisi için toplantı odası tahsisi isteyebilir.

Ulusal veya uluslararası kamu kurum ve kuruluş, yatırımcı, işletme, firma yine ulusal veya uluslararası bir firmayı zirvede görmek ister ve o firma yetkilileri ile B2B/B2C toplantı talebi olduğu taktirde, zirve düzenleme kurulu derhal o firmaya ulaşıp katılımını sağlayacaktır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Organizasyon boyunca birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenecek AGROSUM-2018, katılım sağlayan ulusal ve uluslararası misafirlerimize unutulmaz zaman geçirmeleri sağlanacaktır.

KATALOG