LOCA (STANT) ALANLARI

Zirve’ye davet edilen ulusal ve uluslararası kamu kurumları, yatırımcılar, işadamları, işletmeler, firmalar, kooperatifler, birlikler, üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar ve yerel yönetimlere ürün ve hizmetlerini sergileyebileceği, tanıtım ve satış yapabileceği loca (stant) alanları tahsis edilecektir.

KAMU KURUMLARI İÇİN LOCA (STANT) ALANLARI

Her ülke, dünya tarım, gıda ve hayvancılık ticaret hacminde hak ettiği payı ve yerini alabilmek için birçok destek, teşvik, hibe ve kredi argümanı ortaya koyarak uluslararası yatırımcı çekmeye, kendi girişimcisinin ve uluslararası yatırımcının girişimcilik ruhunu tetiklemeye çalışmaktadır.

Geliştirdiği politikalarını hem kendi vatandaşına hem de uluslararası yatırımcıya anlatabilmek, üretimini ve yatırımları artırmak, çeşitlendirmek için tüm ülkelerin kamu adına faaliyet gösteren tanıtım, yatırım ve/veya yatırımcı ajansları kurduğu görülmektedir.

Kamu locaları; davet edilecek ülkelerin kamu adına belediye, valilik, oda, tanıtım, yatırım, yatırımcı ajanslarına tahsis edilecektir. Bu kamu localarında Zirve’ye dünya genelinden katılan yatırımcılara; “KENDİ ÜLKESİNE NEDEN YATIRIMCI OLUNMASI GEREKTİĞİNİ” doğrudan anlatması için olanak sağlanacaktır.

Yatırımcılar bu localarda ülkelerinin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel açıdan da tanıtımını yapma imkanı bulacaklar.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN LOCA (STANT) ALANLARI

Katılımcı olarak zirveye gelen ulusal ve uluslararası arz-talep sahibi gerçek ve tüzel kişilere, kendileri için tahsis edilen bu localarda ürettikleri ürünlerle ilgili bilgi, danışmanlık, distribütörlük, “franchising” hizmetleri hakkında lansman, tanıtım ve satış yapabilme imkânı sağlanacak.

Not:   Tahsis edilecek localar ve stantların görselleri, kiralayabileceğiniz alanlar hakkında detaylı bilgiye www.tarimzirvesi.org adresinden ve sekretaryamızdan ulaşılabilirsiniz…

B2B/B2C ve ÇOKLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

İşletmeler, firmalar, iş adamları başta olmak üzere zirve katılımcılarına B2B / B2C olarak kendileri ve görüşmek istediği gerçek-tüzel kişi ve kişilerle özel toplantı salonlarında ürettikleri ürün, bilgi, danışmanlık, distribütörlük, “franchising” hizmetleri hakkında lansman, tanıtım ve satış yapma olanağı sağlanacaktır.

İkili İş Görüşmeleri Nasıl Gerçekleşecek?

Zirveye davet edilen ulusal ve uluslararası katılımcılar listesi, zirve açılış tarihinden 15 gün önce kesinleştirilip paylaşılacaktır.

Ulusal veya uluslararası katılımcılar bu listeden B2B/B2C iş görüşmeleri yapmak istediği gerçek veya tüzel kişiliğin ismini Zirve Sekretaryasına bildirecektir.

Zirve Sekretaryası B2B/B2C iş görüşmeleri isteyen kişi veya firmaların talebini B2B/B2C iş görüşmeleri istediği gerçek veya tüzel kişiliğe bildirerek bir randevu programı düzenleyecektir.

B2B/B2C iş görüşmeleri karşılıklı arz ve talebin oluşması ile Zirve süresince gerçekleştirilecektir. Bu yöndeki görüşmeler 20 dakika zamanlı olarak B2B/B2C iş görüşmeler masasında gerçekleşecektir.

Ulusal veya uluslararası her tüzel kişilik dilerse B2C toplantılar için zirve sekretaryasına yazılı bildirmek kaydı ile kendisi için toplantı odası tahsisi isteyebilir.

Ulusal veya uluslararası kamu kurum ve kuruluş, yatırımcı, işletme, firma yine ulusal veya uluslararası bir firmayı zirvede görmek ister ve  o firma yetkilileri ile B2B/B2C toplantı talebi olduğu taktirde, zirve düzenleme kurulu  derhal o firmaya ulaşıp katılımını sağlayacaktır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Organizasyon boyunca birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenecek AGROSUM-2018, katılım sağlayan ulusal ve uluslararası misafirlerimize unutulmaz zaman geçirmeleri sağlanacaktır.

 

KATALOG