ZİRVE’NİN KISA VE ORTA VADEDEKİ AMACI

 • Dünya tarım ve gıda sektörünü harekete geçirmek, heyecan ve farkındalık oluşturmak
 • Tarım ve gıda sektörüne tüm dünya kamuoyunun dikkatini çekmek
 • Tarım ve gıda üreticisinin ‘’ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ ’anlayışından, ‘‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM’’ anlayışına geçmesine yardımcı olacak bir platform oluşturmak
 • Tarım ve gıda üreticisinin uluslararası işbirliğinin artmasını sağlamak
 • Dünya tarım ve gıda sektörüne yönelik dünya ülkelerinin politikalarını tüm dünya sektör temsilcilerinin karşılaştırma imkânı bulmalarına yardımcı olmak
 • Sektör çalışanlarının gelir seviyesinin ve refahının yükselmesine, sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma ortamının oluşmasına katkı sağlamak
 • Sektör temsilcilerinin tarımsal üretimde de yatay büyümeyi bırakıp,  dikey büyümeye yani bilgi, marka, teknoloji ve Ar-Ge’ye daha fazla odaklanması için dünya sektörünü yakından izlemesine, değerlendirmesine katkı sağlamak
 • Katılımcı ülkelerin ekonomik, turizm, coğrafi, kültürel ve sosyal yönden tanıtımı sağlayarak, uluslararası arenadaki lobicilik faaliyetlerine destek vermek
 • Katılımcı ülke ve sektör liderlerinin bu ortak değer ve hedeflere ulaşabilmesinin en etkin, en kolay ve en ucuz yolunun tarım ve gıda sektörü olduğunu göstererek sektöre yeni bir heyecan ve farkındalık yaratmak
 • Tarım ve gıda sektörünün dış ticaret sorunlarının çözüm merkezi ve işletmelerimizin dış pazara ulaşabileceği bir  işbirliği kapısı olmak
 • Tarım ve gıda sektörünün uluslararası yatırımcı, ortak, partner, tedarikçi networkü olmak
 • Hedef ülkelerde tarım ve gıda sektöründe söz sahibi olan ve olmak isteyen kamunun, işletmecilerin, yatırımcıların, işadamlarının, CEO’ların tüm kesimlerin desteklerini, teşviklerini, ürünlerini, yatırımlarını tanıtabileceği, çözüm ve yardım arayabileceği bir platform olmak
 • Üreticilerin tarımsal üretimini, faaliyetlerini ve gıda sektörünü çeşitlendirmek, uluslararası yeni pazarlara ulaştırmak
 • Üreticilerin ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirerek, yeni pazarlar oluşturarak üretimi ve ihracatı teşvik etmek
 • Sektör yatırımcılarının ulusal ve uluslararası marka bilinirliğini artırmaya destek vermek
 • Yakın gelecekte tüm dünyayı bekleyen gıda krizine dikkat çekmek, beklenen bu kriz öncesinden tedbirlerin alınıp önlenmesi için dünya liderlerine rehberlik yapmak
 • Sektörün ulusal ve uluslararası pazarlama sorununu en aza indirgemek, genç üreticilerin özellikle tarımsal faaliyetlerde daha fazla yer almasına destek olmak
 • Zirvenin sürdürülebilirliği için iki yılda bir yenilenmesi adına çalışmalara ulusal ve uluslararası destek toplamak

En temelinde ise; Tarım ve gıda sektörünün “ÖNCE ÜRETİM, SONRA PAZAR’’ anlayışından, ‘’ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM” anlayışına geçmesine yardımcı olmak amacı taşımaktadır.

KATALOG