Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

“Tarım Herkes İçindir” sloganı ile çıktığı yolda; Tarımsal üretimde verim ve gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin, yüksek verimli, kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışan, Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen,

Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı, bir kuruluş olma yolunda devam etmekte ve doğrultuda uluslararası projeler üretmektedir.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu  (TARIMKON); Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında Arz, Talep, Danışmanlık ve Proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, Uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlamıştır.

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da 41 ülkede ülke temsilciliği ile teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her geçen gün hızla büyüyen bir yapıya sahiptir.

TARIMKON, üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçirmeye çalışan bir platform olma görevini de yürütmektedir.

Ulusal/Uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçisine, üreticisine, iş adamına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine, işletmelerine ve yerel yönetimlerine,

İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan, Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırımlar, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleriyle alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi almak için www.tarimkon.org adresini inceleyebilirsiniz…

KATALOG